Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم

چون درنظر است مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1376 مستغلات (املاک جاری) اشخاص حقیقی به منظور گسترش فرهنگ مالیاتی و ایجاد زمینه های تشخیص مالیات بر مبنای خوداظهاری و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود دربخش املاک , رعایت اصل عدالت مالیاتی , کاهش هزینه های وصول و اختلاف مالیاتی و همچنین برقراری حسن تفاهم با مودیان اجراء گردد مقرر میدارد نسبت به تشخیص و قطعیت پرونده های مستغلات اشخاص حقیقی (املاک جاری) لغایت عملکرد سال 1375 به شرح ذیل اقدام نمایند .

1- نسبت به رسیدگی و تشخیص پرونده های سنواتی (عملکرد سالهای 1373 لغایت 1375) که تا کنون مورد رسیدگی واقع نشده است با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 28464- 5 / 7 / 76 حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری اقدام و تایکماه پس از مهلت مزبور , اوراق تشخیص صادره حتی المقدور به شخص مودی یا یکی از بستگان او برابر مقررات ابلاغ گردد .

2- در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص , ممیزین حوزه های مالیاتی بلا استثناء مودیان را در بدو امر و در معلت مقرر قانون ی جهت توافق نزد ممیزین کل راهنمایی و ممیزین کل با استفاده از اختیارات قانون ی موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا پرونده ای مطروحه مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد و حتی الامکان از ارجاع پرونده ها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند.

3- اداره کل امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مستغلات (املاک اجاری) احاله شده سالهای قبل را تا پایان خرداد ماه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل احاله خواد شد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در هیئت های حل اختلاف مطرح و با استفاده از اختیارات قانون ی حتی المقدور بدون صدور قرار رسیدگی نسبت به قطعی نمودن پرونده ها اقدام نمایند و در صورت لزوم صدور قرار , حداکثر ظرف سی روز از تاریخ طرح پرونده در هیئت , قرار رسیدگی اجراء و رای صادر گردد .

4- کلیه پرونده هایی که مورد صدور رای هیئت بدوی و اعتراض مودی قرار می گیرند , حداکثر ظرف 15 روز پس از اعتراض مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح و هیئت مزبور حتی المقدور بدون صدور قرا, نسبت به رسیدگی و قطعی نمودن آن اقدام نماید .

5- ادارات وصول و اجراء برابر مقررات نسبت به وصول مالیات پرونده های معوقه و پرونده هایی که در اجرای این دستورالعمل ارجاع خواهد شد دراسرع وقت اقدام نمایند .

6- چنانچه مودیان بدهی مالیاتهای قطعی شده سنوات گذشته خود را تا 15 / 4 / 77 و همچنین بدهی مالیاتی که در اجرای این بخشنامه قطعی خواهد شد را ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت و یا حداکثر تا پایان سال جاری تقسیط و تسویه نمائید کلیه جرائم متعلقه بخشوده گردد .

7- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مکلف است فرمهایی را به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط تهیه و تا تاریخ 15 / 4 / 77 به ادارات کل ارسال و همچنین نتیجه عملکرد ادارات کل را در ارتباط با نحوه اجرای بخشنامه با اعزام کارشناسان به دفتر اینجانب گزارش نماید.

8- ضوابط اجرایی مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد روش خوداظهاری در بخش مالیات اجاره املاک عملکرد سال 1376 اشخاص حقیقی در پیرو در آگاهی خواهد رسید.

9- نظر به اینکه اجاره بهای عملکرد سال 1375 یکی از ملاک های مهم مورد استفاده خود تشخیصی عملکرد سال 1376 خواهد بود ضرورت دارد با توجه به محدودیت زمانی بدواً مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده های سال مذکور در اولویت قرار گیرد .

10- بمنظور حسن اجرای این طرح مدیران کل مکلف خواهند بود در صورت ضرورت , موقتاً از نیروها و امکانات سایر بخشها در بخش مستغلات استفاده نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی درخصوص پرونده های مطروحه و قطعی شده در اجرای این بخشنامه همکاری لازم را خواهند داشت. ضمناً با توجه به اهمیت موضوع و سعی و تلاش همکاران در این زمینه به تناسب فعالیت آنان با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی پاداش مناسبی اختصاص خواهد یافت .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم