Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

لزوم استعلام موارد ابهام از حسابدار رسمی

نظر به این که طبق اطلاع واصله از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ، برخی از ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده عملکرد مودیان مالیاتی که در اجرای ماده 272 ظرف مهلت مقرر نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی مطابق مقررات اقدام نموده­اند ، عملاً بدون توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 13269 مورخ 1384/7/25 جهت کنترل دفاتر و اسناد و مدارک به آدرس قانونی مودی مراجعه و در اجرای بند 2 ماده 97 کتباً یا به صورت شفاهی سوالاتی را از مودیان مزبور استعلام می‌نمایند .
نظر به اهمیت حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون و مفاد بخشنامه موصوف ، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه ادارات امور مالیاتی ، موازین قانونی و مفاد بخشنامه مذکور را ملاک رسیدگی قرار داده و هر گونه ابهام را ابتدا از حسابدار رسمی تنظیمکننده گزارش حسابرسی مالیاتی استعلام نموده و در صورت عدم ارائه پاسخ ظرف مهلت مقرر ، برابر قانون و مقررات اقدام شود .
محمود شکری ـ معاون عملیاتی
image_pdf

شماره:46707/3447/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین لزوم استعلام موارد ابهام از حسابدار رسمی