Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

درخصوص علی الحساب مالیات بساز و بفروشی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ….
اداره کل مالیات …..

پیرو دستورالعمل شماره 59936 / 3488- 5 / 30 مورخ 23 / 12 / 67 که بنا به اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی و در خصوص دریافت مالیات علی الحساب بساز بفروشی صادر گردیده و ضمن تاکید بر اجرای مفاد آن،بدینوسیله مقرر میدارد که از تاریخ 1 / 3 / 1372 بجای نصابهای” 3 برابر ارزش معاملاتی اعیانی” و” 4 % ارزش معاملاتی اعیانی” مقرر در بندهای 1 و 2 دستورالعمل یاد شده از نصابهای جدید که بشرح زیر اعلام میگردد استفاده نمایند:

1_ درمورداشخاص حقیقی 5 برابر ارزش معاملاتی اعیانی مبنای محاسبه مالیات علی الحساب قرار گیرد و بارعایت سایر مقررات قبلی توسط حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک بحیطه وصول درآید.

2_ در مورد اشخاص حقوقی معادل 6 % ارزش معاملاتی اعیانی بعنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول وبه حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور گردد.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارایی

image_pdf

شماره:3834/363/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین درخصوص علی الحساب مالیات بساز و بفروشی