Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

وصول درصدی از مالیات

باوجود آنکه قبلا” تاکید شده بود در موقع مراجعه مودیان به آقایان ممیزین کل یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اعمال تخفیف و جلب توافق آنان،درصدی از مالیات با تنظیم قبض مالیاتی و پرداخت آن به بانک،بعنوان علی الحساب از مودیان وصول و شماره قبض حسب مورد ظهر برگ تشخیص مالیات یا متن رای منعکس گردد، مع الوصف بررسی پرونده ها بصورت نمونه گیری،حکایت از عدم رعایت کامل این دستور دارد . مقتضی است به مراجع مزبور مجددا” یادآوری نمایند در موارد توافق با مودیان به تناسب تخفیف اعطایی،درصدی از مالیات را به ترتیب فوق وصول و آمار وصولی از این طریق را در پایان هر ماه گزارش نمایند. ضمنا” لازم است به تعداد کافی قبض مالیاتی در دسترس این مراجع قرارداده شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:33674


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین وصول درصدی از مالیات