Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده ۸آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵موضوع تصویب نامه مورخ ۶۸/۰۵/۰۵

وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده 8 به آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- , موضوع تصویب نامه شماره 46754 /ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 اضافه می شود: ”

ماده 8_ در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امورمالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی , با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:32480/ت 27258هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده ۸آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵موضوع تصویب نامه مورخ ۶۸/۰۵/۰۵