Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص تصویب نامه شماره ۳۲۴۸۰ هیات وزیران در خصوص الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ۱۶۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 32480 /ت 27258 ه مورخ 7 / 7 / 1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق یک ماده ‌به عنوان ماده 8 به آیین نامه اجرایی ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب نامه شماره 46754 /ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 32480 / ت 27258 ه
تاریخ: 07 / 07 / 1381
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب – 1371- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده 8 به آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366-،موضوع تصویب نامه شماره 46754 / ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 اضافه می شود:
ماده 8_ در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مؤدی، با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مؤدی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد”

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:2094/4588/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص تصویب نامه شماره ۳۲۴۸۰ هیات وزیران در خصوص الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ۱۶۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم