Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹ در مورد آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 33219 /ت 27260 ه مورخ 10 / 7 / 1381 هیأت محترم وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 10 / 1380 ” جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 33219 /ت 27260 ه
تاریخ: 10 / 7 / 1381
پیوست:

وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- “

ماده 1_ درآمد مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و خرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

تبصره 1: درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.

تبصره 2: درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 2_ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود

ماده 3_ درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد .
تبصره – درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات , فروش دارائی ها , کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:2093/4576/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹ در مورد آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم