Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ

احتراماً , به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام امور مودیان مالیاتی در جهت تصفیه حسابهای مالیاتی مودیان و همینطور سهولت در صدور احکام , اعطای گروه های تشویقی و . . . اختیارات ذیل بر اساس اصل تمرکز زدایی به روسای سازمانها و مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد .

الف) بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط آن

1_ روسای سازمانها و با پیشنهاد مدیران کل مالیاتی

1_ 1- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 000 ر 000 ر 100 ریال برای هر سال عملکرد .

1_ 2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000 ر 000 ر 200 ریال برای هر سال عملکرد .

1_ 3- تقسیط بدهی مالیاتی بر اساس ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف یک میلیارد ریال .

2_ مدیران کل مالیاتی استانها

1_ 2- بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 20000000 ریال برای هر سال عملکرد .

2_ 2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000 ر 000 ر 100 ریال برای هر سال عملکرد .

3_ 2- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یکسال برای اشخاص حقیقی وحقوقی .

3_ مدیران کل مالیاتهای غرب , شرق , مرکز

1_ 3- بخشودگی جرائم مالیاتی (اشخاص حقیقی) تامیزان 000 ر 000 ر 100 ریال برای هر سال عملکرد .

2_ 3- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یک سال

4_ مدیران کل مالیات بر شرکتها , مودیان بزرگ و غیرمستقیم

1_ 4- بخشودگی جرائم مالیاتی (اشخاص حقوقی) تا میزان 000 ر 000 ر 200 ریال برای هر سال عملکرد .

2_ 4- تقسیط بدهی مالیاتی براساس ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف دو میلیارد ریال .
– لازم به توضیح است مدیران کل امور مالیاتی استانها و تهران بزرگ می توانند بخشی از اختیارات تفویضی را براساس صلاحدید و مسئولیت خود به زیر مجموعه خود تفویض نمایند.

ب) صدور احکام کارگزینی

1_ صدور احکام انتصاب

1_ 1- صدور احکام کارگزینی و انتصاب رئیس و ممیز و رئیس و سرممیزمالیاتی شهرستانها با پیشنهاد مدیرکل مالیاتی و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

1_ 2- صدور احکام کارگزینی و انتصاب ممیز و سرممیز و کارشناس مالیاتی و سایر رده های پایین تر از کارشناس با امضای مدیر کل مالیاتی

ج) صدور احکام ذیل با امضای رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان و یا معاون اداری و مالی براساس تفویض اختیار رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

1_ صدور احکام ضریب حقوق و افزایش (سنواتی , فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد) کارکنان سازمان امورمالیاتی کشور

1_ 1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش سنواتی , افزایش فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد بصورت یکجا در حکم اول هر سال .

2_ 1- تشخیص و صدور احکام مربوط به تجربه , مدرک تحصیلی , دوره های آموزشی کارآموزی , سوابق تجربی و . . . استفاده از مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل به استناد تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

3_ 1- احتساب سوابق خدمت دولتی موضوع ماده 14 آیین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

2_ صدور احکام ارتقاء گروه

1_ 2- بررسی و تأئید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل معاف از سیستم امتیازی برای گروههای 12 و 13 (لیسانس) 13 و 14 (فوق لیسانس) 14 و 15 (دکتری) موضوع تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل .

2_ 2- بررسی کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل با استفاده از طرحهای ارزیابی مدیران و محققان و متخصصان برای گروههای 12 و 13 و 14 (لیسانس) 13 و 14 و 15 (فوق لیسانس) 14 و 15 و 16 (دکتری) موضوع ماده 9 آیین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ارسال صورتجلسات تأئید شده به مرکز .

3_ 2- صدور احکام ارتقاء گروه مربوط به شاغلین که قبلاً با استفاده از طرح های امتیازی در گروه های 12 و 13 و 14 (لیسانس) 14 و 15 و 16 (دکتری) موضوع ماده 9 آیین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل تخصیص یافته اند.

4_ 2- اعطا گروههای تشویقی بابت رزمندگی جانبازی – آزادگی موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت
– اعمال مدرک تحصیلی بعد از تأئیدیه از محل صدور مدرک تحصیلی ,
– اعمال درصد جانبازی در صورت افزایش درصد جانبازی از تاریخ ارائه صدور
– صدور احکام مربوط به کارکنان برجسته 10 % و 20 %
– صدور گروه تشویقی گردان عاشورا برای آقایان و گردان الزهرا برای خانم ها بعد از تأئید فرمانده سپاه مربوطه،

عیسی شهسوارخجسته

image_pdf

شماره:61311


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل