Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

پرداختی به حساب ۱۱۶۶ به نام انجمن صرع ایران از درآمد کسر می گردد

تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 2977 /ص.د مورخ 25 / 8 / 1383 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:21610/ت 31910هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پرداختی به حساب ۱۱۶۶ به نام انجمن صرع ایران از درآمد کسر می گردد