Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 27421 /ت 24660 ه مورخ 12 / 6 / 1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره: 27421 / ت 24660 ه
تاریخ: 12 / 06 / 1380
پیوست:

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 / 6 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 15 مورخ 25 / 2 / 1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر است.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:3374/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات