Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بقاء بخشنامه ۱۶۶۵۵ در مورد اشخاص حقوقی خارجی

نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10 / 5 / 80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود:

1_ کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مورد شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکداً متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانون ی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

2_ مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10 بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد.

3_ شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.
مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

طهماسب مظاهری

image_pdf

شماره:38994/5482/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بقاء بخشنامه ۱۶۶۵۵ در مورد اشخاص حقوقی خارجی