Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویر مصوبه شماره ۲۱۶۱۰/ت ۳۱۹۱۰/ت۳۱۹۱۰ه مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ هیات وزیران

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر مصوبه شماره 21610 /ت 31910 /ت 31910 ه مورخ 12 / 4 / 1384 هیات محترم وزیران که در شماره 17579 مورخ 15 / 4 / 1384 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

روزنامه رسمی 15 / 04 / 1384 شماره 17579

شماره: 21610 /ت 31910 ه
تاریخ: 12 / 04 / 1384
پیوست:

تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران

وزارت امور اقتصادی ودارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 2977 /ص د مورخ 25 / 8 / 1383 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:8265/1512/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویر مصوبه شماره ۲۱۶۱۰/ت ۳۱۹۱۰/ت۳۱۹۱۰ه مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ هیات وزیران