Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت ماده ۱۰۱در سال ۸۳به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون به موجب بند د تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 25 / 12 / 1383،شرط قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مودیان مالیاتی ولواینکه بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند‏، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند.

حیدری کرد زنگنه

image_pdf

شماره:8260/1672/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت ماده ۱۰۱در سال ۸۳به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود