Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه‌ای

· چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه‌ای
شماره: 86882 تاریخ: 1387/08/28
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه ، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکت‌ها اعلام می‌دارد:
به استناد مقررات قانون موصوف ، ارایه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء ، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانونیاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچ‌گونه معافیتی برای خدمات بیمه‌ای تصریح نشده است . بنابر این ارایه کلیه خدمات بیمه‌ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد ، لذا با توجه به این که جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه و توافقات به عمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است ، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می‌گردد:
1. انواع خدمات بیمه و فروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات و عوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود .
2. تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمه‌ها (اعم از نقدی و تعهدی) ، تاریخ صدور بیمه نامه می‌باشد .
3. بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می‌گردد .
4. معافیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود .
بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده ، از تاریخ 1387/7/1 لازم‌الاجرا بوده است .
علی اکبر عرب مازار
image_pdf

شماره:86882


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه‌ای