Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد

جناب آقای نعمت زاده
وزیرمحترم صنایع
بازگشت بنامه شماره 4016350011 مورخ 3 / 3 / 73 اشعارمیدارد: تسویه یاترتیب پرداخت مالیات سنوات قبل شرکتها که به عنوان شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه ازسوی حوزه های مالیاتی عنوان میگردد،اساسا منطبق بامقررات مالیاتی است وتعویق وصول مالیاتهای قطعی شده بعذرهمراهی با واحدهای تولیدی با توجه به تعهدات سنگین این وزارت درقبال سهمیه درآمدهای مالیاتی بودجه کل کشورتوجیه قانون ی ندارد. ضمنا”ازنظر مزید اطلاع تصویربخشنامه شماره 3119 / 305355 مورخ 26 / 2 / 73 مبنی بردستورتسریع درصدوریاتجدید وتمدید کارت بازرگانی اشخاص به ضمیمه ایفاد میگردد.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد