Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صدور و تمدید کارت بازرگانی

درپاسخ به نامه شماره 172- 5 / 2 / 75 باستحضارمیرساند: بموجب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی وحقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی ازحوزه مالیاتی ذیربط مبنی برپرداخت یاترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد بنابراین حوزه های مالیاتی حسب مقررات ودستورالعمل های صادره درصورت پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی آماده صدور گواهی لازم در اسرع وقت میباشند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی

image_pdf

شماره:6116/37/4024


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صدور و تمدید کارت بازرگانی