Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نظر باینکه، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات سالانه املاک در آخر اردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط باصدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 که مستلزم وصول مالیات سالانه املاک نیز میباشد مشکلاتی برای مودیان و همچنین حوزه های مالیاتی از حیث اجرا ماده 15 آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مطرح گردیده است علیهذا باعنایت به معافیتهای مقرر در ماده 3 قانون مذکور و بمنظور ایجاد رویه واحد و تسریع در کار ارباب رجوع و رفاه حال آنان و نیز وصول بموقع مالیاتها مقرر میدارد درمواردی که ارزش معاملاتی ملک یا املاک مورد انتقال اشخاص حقیقی کمتر از 20000000 ریال است حوزه های مالیاتی با اخذ تعهد لازم از مودی مبنی براینکه (خود و فرزندان تحت تکلف وی) مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد وپس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام ومشخصات کامل ملک مورد انتقال را با نشانی ومشخصات مالک (انتقال دهنده) بحوزه مالیاتی محل سکونت مودی اعلا نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:12620/786/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم