Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مفاصاحساب مالیات املاک

اداره کلعلیرغم صراحت ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین باتوجه به عدم رعایت مفاد بخشنامه 65642 / 3545- 5 / 30 مورخ 28 / 12 / 70 و سایر بخشنامه های ذیربط از طرف حوزه های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل موکداً یادآورر می شود:

1_ سرممیزین مالیاتی موظفند یک نسخه از گواهیهای ماده 187 صادره بعنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل نظارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستور العمل مستقیماً با سرممیزین مالیاتی ذیربط می باشد.

2_ ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مودیان الزامی است .

3_ مفاد گواهیهای صادره می باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد.

4_ چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحاً لازم است ذکر مورد بعمل آید.

5_ چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می باید اشاره شود.

6_ همانگونه که درصدر ماده 187 به آن اشاره شد فرم ماده 187 برای کلیه مواردی است که می باید بدفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود درنتیجه از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود.

7_ الزاماً می باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری تجاری شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود.

8_ ذکر نام مالکین مشاعی بعنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود.

9_ مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند.

10_ ممیزین کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:23810


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مفاصاحساب مالیات املاک