Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده۲۵۸ ق.م.م نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر رای شماره 3382- 201- 24 / 4 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانون ی تسلیم نکرده اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 3382 / 201
تاریخ: 24 / 04 / 1382
پیوست:

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاهها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور، موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 82 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می گردد:

رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 به طور کلی به واحدهای تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380) مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاههای فوق الذکر نیز جاری می باشد.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی محمد علی بیگ پور اسداله مرتضوی
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان

نظر اقلیت:
نظر به اینکه علیرغم وجود عناوین کارخانه،کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحدهای تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رأی شماره 2300- 4 / 30- 18 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

علی اکبر نور بخش داریوش آل آقا

image_pdf

شماره:3808/2838/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ماده۲۵۸ ق.م.م نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند