Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسری مفاد ماده ۲۰۲ در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها ومؤسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس جمهور

سلام علیکم ؛
بازگشت به پی نوشت مورخ 14 / 9 / 81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803- 558 /گ مورخ 10 / 9 / 81 در خصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می دارد:
قانون گذار در ماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و در تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است ((موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و ایجاد می شود)) .
بنا براین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد و احکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4 / 4 / 81 این معاونت اعلام شده است.

سیدمحمدعلی ابطحی

image_pdf

شماره:49713


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسری مفاد ماده ۲۰۲ در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها ومؤسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان