Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

با ارسال تصویرآگهی ابلاغ مندرج درصفحه 8 شماره 3483 مورخ 27 / 3 / 70 روزنامه جمهوری اسلامی ،نکات زیررایادآوری مینماید:

1- باوجودتاکیدات مکررشفاهی وکتبی،بویژه بخشنامه شماره 8334 مورخ 24 / 3 / 70 مبنی بر اولویت داده به رسیدگی،تشخیص و قطعیت پرونده هائی که مالیات آنهامتنابه میباشد، متاسفانه مشاهده میشود بعضی ماموران تشخیص هنوز در جریان این دستورات قرارنگرفته و با وجود هزاران پرونده مالیاتی مهم،پرونده مالیاتی مودیانی راکه بشرح آگهی منتشره نیمی ازآنان کمتراز 200000 ریال بدهی مالیاتی دارند دعوت به هیات نموده وحتی دربین همین پرونده هاوقت تعیین شده برای پرونده های مهمتر را برای نوبتهای موخر منظور کرده اند.

2- بطوریکه ملاحظه میشود تعداد زیادی از برگ تشخیص ها مربوط به مالیات چندین سال قبل ازانقلاب است وطبعا درج چنین مسامحه کاریهایی در جرایدیومیه جزپائین آوردن حیثیت عمومی دستگاه تشخیص ووصول مالیات حاصلی ببارنخواهدآورد

3 – با وجود بیش از ده سال تعویق درقطعیت مالیاتها، برای اینجانب روشن نیست که آیاازاین 82 مورد آگهی شده که درمواردی مالیات موردمطالبه مربوط به سالهای اخیراست،آیااحتمال اینکه حتی چندنفرازاین مودیان تلفن داشته باشند نبوده است که ازطریق شماره 118 و سوابق آنهادرشرکت مخابرات بتوان به نشانی آنهادست یافت واصولا”این تاخیررسیدگیهاکه منجربه گم شدن رد مودیان گردیده مستوجب تعقیب انتظامی ماموران تشخیص نبوده است ک وبفرض اینکه اوراق تشخیص مالیات این مودیان درمراجع حل اختلاف تائید گردد، تکلیف وصول مالیاتهای قطعی شده چه خواهدشد

4- نحوه تنظیم وطبقه بندی موارد درآگهی منتشره نیزبنو به خودبابی توجهی وبی مسئولیتی صورت گرفته است وبایک حساب ساده چنانچه اسامی مودیان که برای چند عملکردبرگ تشخیص داشته اند تکرارنمیگردد ومتن آگهی صرفا”بر اساس نام مودی و تخصیص دادن ستونی برای تمامی عملکردهای وی تنظیم میشد، طول آگهی وبهای آن به نصف کاهش مییافت . باتوجه به ملاحظات فوق،آقایان مدیران،مسئولیت دارند که بطرق مقتضی،منجمله از طریق ممیزین کل مالیاتی از وقوع چنین مسائلی درآینده پیشگیری نموده و ترتیباتی اتخاذ نمایند که: اولا پس از وصول گزارش مبنی بربکارگرفتن همه تلاشهائی که برای شناسائی مودی لازم است،اقدام به درج آگهی ابلاغ درروزنامه گردد ثانیا درمواردی که درج آگهی اجتناب ناپذیراست،احراز شود که اولیت نوبت دعوت به پرونده های مهم داده شده است ثالثا تکرارچنین قصورهائی درتشخیص وقطعیت بموقع پرونده ها بویژه مالیات سرقفلی راسریعابه دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:16032


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه