Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی

ماده 1_ ماده 5 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی.

ماده 2_ ماده 6 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.

ماده 3_ ماده 7 آیین نامه حذف می شود.

ماده 4_ در مواد 28 ، 27 ، 10 ، 9 ، 8 ،و 42 آیین نامه عنوان شغلی ((کارشناس مسئول مالیاتی)) به عنوان شغلی ((کارشناس ارشد مالیاتی)) اصلاح می گردد.

ماده 5_ در مواد 46 ، 34 ، 11 ، 10 و بند3 ماده 33 آیین نامه، عنوان شغلی ((مدیر امور مالیاتی)) به عنوان شغلی ((رئیس امور مالیاتی)) اصلاح می گردد.

ماده 6_ متن ماده 13 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.

ماده 13_ تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیرمی باشد.

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در 6 ماده وبنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13 / 12 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است

طهماسب مظاهری

image_pdf

شماره:3550


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی