Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی ویا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات

اداره کل امور مالیاتی استان…
اداره کل امور مالیاتی شرکت ها
اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب ومرکز تهران
اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
اداره کل امور مالیاتی کالا وخدمات

همانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مکتسبه در موردمؤدیان مالیاتی محرمانه تلقی شده وادارات امور مالیاتی وسایر مراجع مالیاتی صرفاً مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد ((مقامات و مأمورین ووزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب ودلایل جرم واطلاعات وآن قسمت از اوراق واسناد ودفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور ویا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلاً از طرف بعضی مراجع ویا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی وبه تجویز مواد 16 و 20 قانون آیین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احرازشرایط فوق مکلف به همکاری می باشند.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:1248/215/212


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی ویا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات