Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تاریخ دریافت چک بمنزله تاریخ وصول است بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶

اداره کل مالیات برشرکتها

بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی در موارد اعتراض مودیان به آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رای طبق ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد , بابت مالیات مذکور مبادرت به اخذ چک بعنوان حساب بانکی مربوط مینمایند اما بلحاظ تاخیر در ارسال چکهای دریافتی به بانک یا بجهت سیر جریانات بانکی تا مرحله وصول و واریز بحساب جاری مالیاتی ظاهراً سی روز مهلت مقرر در ماده قانون ی مذکور سپری و آنگاه بزعم ماموران تشخیص با هیئت های بدوی قطعیت یافته تلقی میگردد . علیهذا موکداً یادآور میشود ضمن آنکه مسئولین مکلفند در همان روز دریافت چک را در قبال اخذ رسید به بانک بسپرند ,‌باید توجه داشته باشند , بطور کلی در تاریخ دریافت چک وسیله حوزه مالیاتی یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مشروط بر آنکه دارای محل بوده بعلاوه تسلیم چک در آن تاریخ محرز باشد , بمنزله تاریخ وصول مورد قبول است و این نحوه پرداخت نباید موجب تضییع حق مودیان گردد . بدیهی است تا احاله پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باید واریز وجه چک به حساب مالیاتی مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آیین نامه سازمان تشخیص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا در غیاب آن وسیله حوزه مالیاتی طی گزارشی تائید شده باشد . مقتضی است این بخشنامه را که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است بواحدهای ذیربط ابلاغ و در این خصوص راهنمائیهای لازم را معمول فرمایند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:34638/10157/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تاریخ دریافت چک بمنزله تاریخ وصول است بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶