Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویبنامه موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 235376 /ت 41958 ه مورخ 14 / 12 / 1387 هیئت محترم وزیران در خصوص “آیین نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده”جهت اقدام لازم ارسال می گردد

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 235376 /ت 41958 ه
تاریخ: 14 / 12 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
وزارت آموزش وپرورش- وزارت کار وامور اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 / 11 / 1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار وامور اجتماعی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد بند (14) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- آیین نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه بند (14) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده”

ماده 1_ ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاهها ومراکز آموزش عالی، مراکز ومؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانون ی باشند وانجمنهای علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مجوز دریافت کرده اند، مشمول معافیت ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

تبصره: ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی وسایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند.

ماده 2_ ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 1 مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانون ی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأئید به واحدهای مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:137344


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویبنامه موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده