Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته

بخشنامه

احتراماً ،به منظور تسهیل فرآیند های اجرایی موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت های بند 17 ماده 12 وحسابرسی ماده 27 قانون مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد .

محمد قاسم پناهی
معاون مالیاتهای مستقیم

تفاهم نامه

موضوع:نحوه اجرای معافیت های بند 17 ماده 12 و حسابرسی ماده 27 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 4 / 120 / 3340 مورخ 1 / 2 / 1390 وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد .

1_ وزارت دفاع و کلیه سازمان ها و شرکت ها وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات،مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند .

2_ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت ها و سازمان ها ی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود .

3_ سازمان ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نمایند و حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده 21 اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند .

4_ سازمان ها و شرکت های وابسته که عرضه کننده کالا ها یا ارائه خدمات صرفاً معاف می باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبعاً تسلیم اظهارنامه های آن نخواهند داشت .

5_ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط وزارت دفاع،سازمان ها و شرکتهای وابسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالیاتی ندارند بابت خرید اقلام با مصارف صرفاً دفاعی موضوع مصوبه شماره 235371 /ت 41958 ه مورخ 14 / 12 / 1387 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود .

6_ سازمان و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع می توانند در راستای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی واگذار نمایند . گزارش های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور العمل موضوع ماده 27 این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد .

7_ در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع،سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارت تبصره 2 ماده 27 این قانون حسابرسی دوره های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید .

8_ پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود.

9_ به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد،موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل ذیربط) ارسال نماید.

10_ کار گروه مشترکی نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود .
مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مجید بکائی
معاون مالی واقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

image_pdf

شماره:7773


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته