Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ویتامین‌ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6 / 7 / 92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 6 / 1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد: ‌ویتامین‌ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره 260349 / 665 مورخ 23 / 7 / 1392 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی (درقالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12
خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده

< 16 ” 2 “>
شماره: 2685 / 260 /د
تاریخ: 06 / 07 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15 / 2 / 1392 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 6 / 1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد: ‌ویتامین‌ها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد”،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205 / 665 مورخ 10 / 6 / 1392 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می‌گردد .

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12
خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

شماره: 517 / 260 /د
تاریخ: 15 / 02 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12 / 09 / 1391،در راستای اجرای نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 06 / 1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208 / 665 مورخ 09 / 10 / 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 6110 / 260 /د
تاریخ: 12 / 09 / 1391
پیوست: دارد
بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5 / 7 / 1390،درراستای اجرای نظریه شماره 79337 / 14284 مورخ 16 / 6 / 1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمی‌دارد‌: ‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد‌. به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794 / 665 مورخ 21 / 5 / 1391 وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد‌.

علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست

image_pdf

شماره:3376 /260/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ویتامین‌ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده