Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

بخشنامه

با توجه به نظریه شماره 147699 / 9258 مورخ 3 / 7 / 1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می دارد:
وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های 2 و 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال 1377 و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.
از آنجاییکه به استناد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می باشد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 147699 / 9258
تاریخ: 03 / 07 / 1389
پیوست:

جناب آقای غضنفری
وزیر محترم بازرگانی

سلام علیکم

با احترام بازگشت به نامه شماره 20720 / 1 مورخ 23 / 7 / 1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27 / 4 / 1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می گردد:
با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاههای یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض (صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره‌های 2 و 3 و ضریب تعدیل درج می گردد و نهایتاً 3 % کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد در حالیکه مطابق تبصره (7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1 %علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرحهای فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می باشد. ایضاً در تبصره (3) قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می شود که (صرف نظر از موقعیت قانون ی آن که به صورت علیحده در دست بررسی می باشد برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می گردد، همچنین مطابق بند 2 مصوبه شورای اقتصاد (به شماره 50088 / 8 / 309 مورخ 8 / 9 / 1385) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهدعلیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های 2 و 3 یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی گردد نهایتاً با التفات به ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفاً آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد 16 و 38 قانون فوق الذکر می باشد.

سید عیسی حسینی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

image_pdf

شماره:13969


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب