Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آّب

با توجه به نظریه شماره 147699 / 9258 مورخ 3 / 7 / 1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب‌بها و ارائه خدمات آب مقرر می‌دارد:
وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های 2 و 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377 و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب‌ها ثبت گردد جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.
از آنجاییکه به استناد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب‌ خواهد بود بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب‌بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب‌ بها می‌باشد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

پیوست

image_pdf

شماره:13696


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آّب