Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها

بخشنامه

احتراماً،نظر به اینکه بر اساس فراخوان مرحله دوم ثبت نام مؤدیان، موضوع ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند و شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای فعالیت های معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح اطلاعیه صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند،مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از 01 / 07 / 1388 خواهند بود.
لذا با عنایت به اینکه فروشگاههای بزرگ یکی از مصادیق بندهای ماده 96 قانون یاد شده می باشد و مجوز فعالیت آنها به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاههای بزرگ چند منظوره یا زنجیره ای توسط سازمان های بازرگانی استان صادر می گردد؛مقتضی است جهت شناسایی و اطلاع رسانی به این دسته از مؤدیانی که اقدام به ثبت نام ننموده اند، با استعلام از سازمان های بازرگانی استان،فهرست فروشگاههای بزرگ استان ذیربط اخذ، و نسبت به صدور دعوت نامه ثبت نام و آموزش مؤدیان مذکور به منظور آگاهی از تکالیف قانون ی جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانون ی آنان به عمل آید.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

image_pdf

شماره:23589


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها