Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شمول هزینه کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

بخشنامه
در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 184704 /ت 49808 ه مورخ 13 / 12 / 1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:
“کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.”جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در ضمن با توجه به جزء (ث) بند (1) تصویب نامه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 1388 هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار (کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب نامه می باشد. که به موجب تصویب نامه شماره 262650 /ت 48874 ه مورخ 28 / 12 / 1391 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 184704 /ت 49808 ه
تاریخ: 13 / 12 / 1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 7 / 12 / 1392 به پیشنهاد شماره 170615 / 60 مورخ 1 / 8 / 1392 وزارت صنعت و معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

1_ کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

2_ وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:24288/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شمول هزینه کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران