Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران

بخشنامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 30562 /ت 49128 ه مورخ 15 / 2 / 1392 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بر اساس بند 2 مصوبه مذکور،میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1 / 1 / 1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه وشهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.
بدیهی است با معرفی وزارت راه و شهرسازی مراتب فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم پس از وصول مالیات مذکور صدور گواهی امکان پذیر خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 30562 /ت 49128 ه
تاریخ: 15 / 2 / 1392
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 12 / 1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1_ تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1 / 1 / 1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

2_ میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1 / 1 / 1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:23158/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران