Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است .
1 – قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .
2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب – مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش ، عیدی ، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت ، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان .
د – حقوق بازنشستگی ، وظیفه ، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه .
ه – وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط.
3 – کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد. مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف .
4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
5 – مخارج سوخت ، برق ، روشنایی ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه .
7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد .).
8 – هزینه های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت موسسه .
9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی موسسه مشروط براین که :
اولا – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
10 – تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مودی (قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به موسسات موضوع ماده 2 این قانون اعم از نقدی یا جنسی .
11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولا مربوط به فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است .
13 – هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجباری باشد.
14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
15 – مخارج حمل و نقل .
16 – هزینه های سرویس ایاب و ذهاب ، آبدارخانه و انبارداری .
17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل – دلالی – حق الوکاله – حق المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری .
18 – سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد.
19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.
20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه .
23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی .
24 – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی .
25 – ضایعات متعارف تولید.
26 – ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از
ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
تبصره 1:
هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره 2:
مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز تب ت بند 2 این ماده آمده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3:
در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 و ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 که در دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جز هزینه محسوب می شود.
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶