Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت ۵۰۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ هیئت وزیران در مورد شمول مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحـی قـانون مـالیاتهای مـستقیم


به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 1393/3/18 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 687 مورخ 1393/3/25 روزنامه رسمی آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه:
“1- کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند،مشمول بند (18) مـاده(148)اصلاحـی قـانون مـالیاتهای مـستقیم-مصوب 1380- می باشند.
2- این تصویب نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 جایگزین آنها می شود.” جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه های فوق قابل اجراء می باشد، بنابراین مفاد بخشنامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 1393/2/10 لغو می گردد. در ضمن در حال حاضر صرفاً مؤسسه اعتباری توسعه،مؤسسه اعتباری کـوثر مرکـزی (از تاریخ 1392/11/14) و مـؤسسه اعتباری عـسکریه (از تاریخ 1392/11/15) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.
image_pdf

شماره:40/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت ۵۰۳۴۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ هیئت وزیران در مورد شمول مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحـی قـانون مـالیاتهای مـستقیم