Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رای شماره ۳۶۵۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظردیوان عدالت اداری

توجه به مجموع محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر هیات حل اختلاف مالیاتی و مدارک و مستندات و لوایح تقدیمی طرفین، تجدیدنظر خواهی وارد است چون اولا بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می‌دارد (حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و… از پرداخت مالیات معاف است) ثانیا اداره کل امور اجتماعی تهران طی نامه شماره 13735/5 مورخ 1380/11/13 اعلام داشته است (با عنایت به ماده 157 قانون کار توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل در مورد مزد، مزایا و سنوات خدمت مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و در صورت همکاری مجدد بین کارفرما و کارگر پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید توسط کارفرما محسوب می‌شود) ثالثا طبق مدارک و مستندات موجود کارگران اقرار و اعتراف داشته‌اند مبلغ بازخرید خدمت خود را دریافت داشته‌اند و تجدیدنظر خواه آن را واقعا پرداخت نموده است. رابعا اصل 170 قانون اساسی قضات را موظف نموده به آیین‌نامه‌ها و… خلاف قانون عمل ننمایند. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 58324/11719-4/30 مورخ 1377/11/19 معاونت درآمدهای مالیاتی خلاف قانون بوده و قابلیت اجرا ندارد. علیهذا دادنامه فوق‌الشعار که به استناد بخشنامه مذکور صادر گردیده مخدوش است و نقض آن حکم به ورود شکایت شاکی بدوی صادر و مقرر می‌دارد پرونده مجددا در هیئت حل اختلاف مالیاتی به همعرض وفق مقررات رسیدگی و اضافه دریافتی‌ها مسترد گردد. رای صادره قطعی است.

مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری-محمدی
مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- جباری

image_pdf

شماره:3657


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رای شماره ۳۶۵۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظردیوان عدالت اداری