Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائی ها


به پیوست تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 1392/6/30 هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم(موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 1392/4/18) بعنوان آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائی ها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می‌گردد.
معاون مالیاتهای مستقیم
سازمان امورمالیاتی
image_pdf

شماره:19544/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائی ها