Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت اوراق مشارکت و صکوک موضوع آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور


به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801هـ مورخ 09/02/1394 هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/2/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:26/94/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت اوراق مشارکت و صکوک موضوع آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور