Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت اسناد صادره دولت جهت تسویه بدهی‌ها آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور


به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802هـ مورخ 8/2/1394 هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16/2/1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصویب نامه یاد شده، ” اسناد خزانه اسلامی” : اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قــدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایــه‌ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت
اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:27/94/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت اسناد صادره دولت جهت تسویه بدهی‌ها آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور