Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد

پیرو بخشنامه های شماره 24911 مورخ 7 / 8 / 73 و شماره 51336 / 10268- 4 / 30 مورخ 3 / 11 / 73 درخصوص نحوه وصول مالیات از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتها و موسسات تابعه و تحت پوشش آن ستاد و واریز به حساب مربوطه , نظر به اینکه اخیراً ”شرکت سرمایه گذاری تدبیر“ با تعلق صد درصد سرمایه آن به ستاد اجرایی مذکور تاسیس شده و به قائم مقامی از طرف ستاد امر سازماندهی شرکتها و اداره امور سهام و سهم الشرکه های متعلقه در شرکتهای تحت پوشش و تابعه ستاد را به انجام می رساند و به قرار اطلاع این امر از نظر اجرایی درخصوص واریز مالیات به حساب تعیین شده ابهاماتی را برای برخی از مامورین مالیاتی به وجود آورده است , لذا به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد متذکرمی گردد , مقررات دستورالعملهای فوق الاشاره در مورد وصول مالیات و واریز به حساب خاص تعیین شده در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکیت متعلق به شرکت سرمایه گذاری تدبیر در کلیه شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که از لحاظ قوانین موضوعه تماماً مع الواسطه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد نیز به نسبت سرمایه متعلق جاری خواهد بود .

حسین نمازی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

image_pdf

شماره:29735/14585/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد