Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل



به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده‌های صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی‌های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود:

1. ماموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارش رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می‌باشد استفاده نمایند . عدم استفاده از فرمهای یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد .

2. پرونده‌های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده‌های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه‌های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها به صورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد .

3. ماموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل ، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم ، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می‌باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد .

4. ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه‌های رایانه‌ای و غیر رایانه‌‎ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند .

5. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد ماموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان ، از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز به عمل آورده و براساس آن گزارش رسیدگی تنظیم نمایند .

6. ماموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از صاحبان مشاغل برای ارایه اسناد و مدارک فعالیت آنها ، دعوت به عمل آورد و مدارک ارایه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند به نحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی تکمیل گردد .

7. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هرکدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود .

8. ماموران مالیاتی در صورتی که هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه‌ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید به عمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته‌ای در زمینه حجم فعالیت آنها به دست نیاورده باشند ، از قر این مالیاتی موضوع ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه «ارزش حق واگذاری محل کسب» برای تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده نمایند . چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد .

9. ادارات کل امور مالیاتی به منظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (به ویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند .

10. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیات خاصی که برای این منظور در نظر گرفته‌اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان ، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورند .

11. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی‌های ادواری خود گزارش خواهد نمود .

محمد علی بیگ‌پور
image_pdf

شماره:457/373/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل