Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

فوق العاده اضافه کار ساعتی خارج از ساعات اداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 2 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 19306 / 101 مورخ 17 / 2 / 1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط زیر قابل پرداخت است:

الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق وتفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل، فوقالعاده جذب کارکنان وحداکثر 175 ساعت در ماه خواهد بود.

ب- پرداخت اضافه کار به کارگران ونیز آن دسته از دستگاه های اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانون ی خاص می باشند. تابع قوانین مربوط خواهد بود.

پ- این تصویب نامه از تاریخ 1 / 1 / 1384 قابل اجرا می باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:8123/ت 32927هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین فوق العاده اضافه کار ساعتی خارج از ساعات اداری