Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسریع در قطعی نمودن پرونده های ۸۱ جهت خود اظهاری ۸۲

1- عملکرد سال 1382،اولین عملکردی است که اگر صاحبان بابت آن از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر خودداری نمایند، از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قسمت اخیر همان ماده محروم می شوند، از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور قویاً مایل است که کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از معافیت مزبور بهره مند وهیچ یک از مؤدیان از معافیت محروم نشوند واگر چه تابه حال مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط ادارات امور مالیاتی از این موضوع مطلع شده ووعده همکاری واطلاع رسانی به اعضا واتحادیه های صنفی را داده ودر این جهت فعالیت می نمایند، معهذا برای نیل به این هدف مهم، به لحاظ اینکه عملکرد سال 1382 اولین عملکردی است که عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت می گردد، ماموران مالیاتی علاوه بر وظایف قانون ی خود، باید وظیفه دینی، اخلاقی واجتماعی وبسیارمهم و سنگین اطلاع رسانی به کلیه مؤدیان وتبلیغ همه جانبه در خصوص لزوم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور بهره مندی از معافیت قانون ی رانیز با جدیت هرچه بیشتر انجام داده وبا استفاده از تمام امکانات وطرق مختلف و از جمله توزیع اظهار نامه، عموم مؤدیان را از موضوع آگاه وبه تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر تشویق وراهنمایی نمایند.
علیهذا با اطمینان از همکاری صمیمانه مأموران مالیاتی وهمچنین مجامع امور صنفی واتحادی های صنفی در انجام این امر مهم، به ملاحظه ضیق وقت وبه منظور حداکثر استفاده از فرصت باقی مانده وحصول موفقیت کامل برنامه کار واحدهای مالیاتی از اول تیر ماه جاری تا پایان ماه مذکور در سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد.

الف- واحدهای مالیاتی تهران: ایام اداری (شنبه تا چهار شنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعد ازظهر یکسره، روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر یکسره وروزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر

ب- واحدهای مالیاتی سایر نقاط: ایام اداری (شنبه تا پنجشنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعدازظهر یکسره، روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر
البته به منظور جبران زحمات همکاری که برای نیل به هدف وحصول موفقیت تلاش می نمایدحق الزهمه کار اضافی ویژه روزهای تعطیل وهمچنین پاداش مناسب منظور وپرداخت خواهد شد.

2_ نظر به اینکه قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل از حیث فراهم شدن امکان استفاده تعداد بیشتر مؤدیان از مفاد بخشنامه شماره 3879 مورخ 17 / 3 / 83 مؤثر وحائز اهمیت است، لذا با توجه به تبصره ذیل قسمت الف وب و بند3 قسمت ج بخشنامه موصوف وبه ضرورت تسریع در قطعیت وابلاغ مالیاتهای مورد نظر تا 28 / 4 / 83 شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایندکه:

الف- رؤسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق)،با اختیارات قانون ی وتجربیات واطلاعاتی که دارند وبا رعایت عدالت مالیاتی و بند5 بخشنامه 3409 مورخ 9 / 3 / 83 مالیات عملکرد مؤدیانی راکه مهلت مقرر در ماده 238 در مورد آنان منقضی نشده است تا تاریخ یاد شده قطعی نمایند، تا مؤدیان ذیربط با اطلاع از میزان مالیات قطعی شده خود حسب مورد بتوانند از مفاد بخشنامه خود اظهاری استفاده کنند.

ب- در مورد مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان برابر مقررات به هیأت های حل اختلاف مالیاتی احاله شده ویا باید احاله شود، در فرصت باقیمانده ودر اسرع وقت باجلب نظر مؤدیان ذیربط به مفاد قسمت اخیر ماده 226 (درخواست مؤدی برای عدم لزوم رعایت فاصله زمانی) وتشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی (در دونوبت صبح ودونوبت بعدازظهر)،پرونده های مربوط به فوریت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره 3409 مورخ 9 / 3 / 83 به ویژه قسمت اخیر آن با حداکثرتوان نسبت به رسیدگی موارد اختلاف وصدور رأی موافق مقررات عادلانه وقطعیت مالیات مبادرت فرمایند. متعاقب صدور آراء لازم است، بدون فوت وقت ودر صورت امکان در همان روز در خصوص ابلاغ واقعی آراء به مؤدیان اقدام لازم به عمل آید تا امکان استفاده از بخشنامه خود اظهاری برای آنان فراهم گردد.
بدیهی است خدمات وزحمات رؤسای امور مالیاتی واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف متناسب با تعداد پرونده هائی که مالیات آنها تا تاریخ 28 / 4 / 84 قطعی وابلاغ می گردد مورد توجه بوده وعلاوه بر حق الزهمه کار اضافی وشرکت در جلسات فوق العاده که به نحو شایسته وویژه ای جبران خواهدشد، تشویق وتقدیر معنوی ومادی همکاران محترم که در این مقطع با تلاش مستمر خود موجب تحقق برنامه های سازمان امور مالیاتی کشورمی شوند از بدیهات وملحوظ نظر می باشد.
در خاتمه انتظار دارد با تلاش مستمر ودلسوزانه مأموران ارجمند مالیاتی وهمکاری های مسئولین محترم مجامع امور صنفی واتحادیه های صنفی ورعایت واجرای دستورالعمل های صادره در خصوص برنامه خود اظهاری مؤدیان مالیاتی در پایان مهلت قانون ی، سازمان شاهد افزایش فوق العاده تعداد اظهار نامه های مالیاتی تسلیم شده ورشد پرداخت مالیاتهای عادلانه نسبت به سال های قبل باشد وبا عنایت واسعه پروردگار متعال هیچ یک از مؤدیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل از معافیت مالیاتی محروم نشده باشند. مدیران کل ومعاونین آنان ودادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:4623


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسریع در قطعی نمودن پرونده های ۸۱ جهت خود اظهاری ۸۲