Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد

بطوری که اطلاع دارندطبق ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که ازفهرست نرخها در بورس حذف میشوند درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد ازپرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 این قانون معاف میباشد لذا بمنظور حسن اجرای مقررات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ 3 / 4 / 1354 که در خصوص عدم کسر 10 % مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات ودر ارتباط بامتن ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه شماره 1454- 22 / 09 / 73 بر اساس دادنامه شماره 251 مورخ 13 / 08 / 80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

image_pdf

شماره:1454 /104/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد