Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه پذیرش هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجیدر اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 1385/4/3 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می‌دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر این که:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره در کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود . این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد . برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران صادر می‌شود ، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است .

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه مودیان به تایید حسابدار رسمی (‌حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد .

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR+حداکثر 0.75 درصد است.
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه پذیرش هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی