Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3 / 4 / 85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR حداکثر 75 / درصد است.
بر اساس بخشنامه شماره 7951 / 200 مورخ 06 / 04 / 1390 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است.

ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5 / 2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

برابر بخشنامه 18213 مورخ 17 / 10 / 92 عبارت ” برای انجام دادن عملیات موسسه بکار گرفته شده باشد ” به جای عبارت ” در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته میشود ” در صدر بخشنامه مذکور و در بند ” ب ” بخشنامه مورد نظر بجای عبارت ” در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان ” عبارت ” بری انجام دادن عملیات موسسه ” جایگزین میگردد .

image_pdf

شماره:24831 /2125/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی به عنوان هزینه قابل قبول