Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه‌ی موضوع بند (۹) ماده (۱۴۸) ق.م.م

1. اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط .
2. احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:
1-2. گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می‌باشند . و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید .
2-2. صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است .
3-2. قراردادهای بیمه مربوط .
3. خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .
4. ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر این که این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است .
این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 1381/6/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/6/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید .
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه‌ی موضوع بند (۹) ماده (۱۴۸) ق.م.م