Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه شماره ۲۱۹۸۹۳/ ت۴۸۰۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ هیئت وزیران در خصوص محاسبه هزینه‌های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیهیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/17 بـنا به پیشنهاد شماره 100159 200/10816 مورخ 91/5/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود:
“هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری ، موضوع بند (الف) ماده (2) حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیـر بـه عـنوان هزینه‌های قابل قبول مـالـیاتی مـؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی) ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن .

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی .

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی .

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سر فصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده .

5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح .

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط .”
در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شمـاره حساب بـانکی مـورد نظر از سوی مؤدی که صرفاً برای انجام هزینه‌های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد ، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مؤدی تسلیم نمایند .

سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:230/38408/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب نامه شماره ۲۱۹۸۹۳/ ت۴۸۰۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ هیئت وزیران در خصوص محاسبه هزینه‌های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و… به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی