Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتینظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی ، و به منظور ایجاد وحدت رویه ، مقرر می‌گردد:
حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می‌تواند بدهکار یا بستانکار گردد ، بنابر این مأمورین مالیاتی می‌بایست در زمان رسیدگی ، گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط ، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد ، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

1- اقلام مربوط به هزینه‌های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد ، مشروط بر این که مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی‌الراس تعیین نگردیده باشد . بدیهی است در صورتیکه بخشی از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه‌ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می‌شود .

2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط ، مشروط بر این که مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد .

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است .
2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند . (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می‌باشد .)

3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع . (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود .)

4- اقلام مربوط به برگشت هزینه‌هایی که مؤدی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است .

ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الراس تعیین می‌گردد ، درخصوص حساب:

1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد .

2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت
هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی پذیرفته شده است ، عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود .

3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد ، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه‌های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل
قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در
بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد
رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود .

سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:21012/200


۲ پرسش و پاسخ

 1. جمشید

  با سلام
  اگر شرکت سود و زیان ابرازی را بدون تاثیر تعدیلات سنواتی در اظهارنامه ابراز نماید به عبارت دیگر تعدیلات سنواتی از سود و زیان ویژه کسر ویا به آن اضافه نگردد
  نحو برخورد با این گونه تعدیلات سنواتی در حسابرسی مالیاتی به چه نحوی میباشد

  • مدیر

   با سلام
   در رسیدگی مراجع مالیاتی به تعدیلات سنواتی با استناد به بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ اقدام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی که موجب کاهش درآمد مشمول ابرازی شده باشد، در صورتی که مستند به مدارک مثبته بوده و مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی یا مالیات مقطوع نبوده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تعیین نگردیده باشد، مورد قبول قرار می گیرد.
   با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی