Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند

جناب آقای صوفی سیاوش
رئیس محترم دبیرخانه شورای بورس و هیات پذیرش

پیرو نامه شماره 39921 مورخ 20 / 7 / 1381 در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند به اطلاع میرساند: نظر به اینکه طبق مفاد ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی نقل و انتقال سهام شرکتهای معرفی شده طی فهرست موضوع تصویب نامه شماره 58566 /ت 26148 ه مورخ 22 / 12 / 1380 هیات محترم وزیران و یا شرکتهایی که متعاقباً از سوی هیات مزبور معرفی گردیده اند از پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام معاف می باشد . لذا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از کسر نیم درصد مالیات نقل وانتقال سهام شرکتهای مزبور خودداری گردد.

طهماسب مظاهری

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

امیر حسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی

image_pdf

شماره:19103


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند