Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 4 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130 / ت 122 مورخ 25 / 2 / 1368 و شمارهٌ 27536 / ت 18895 ه مورخ 3 / 5 / 1377 به شرح زیر اصلاح می گردد:

رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند (1)،بند (2) و تبصره (1) ماده 2 از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2614- 210 مورخ 24 / 4 / 82 ابلاغ گردیده است.

image_pdf

شماره:20609 / ت 28881 هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین افزایش هزینه مسافرت به خارج به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال